Everything for
the optimal experience
Wij bouwen aan een energie en CO2 neutrale wereld door middel van ons ontwikkelde modulaire bouwconcept Investeer in Forest Living

Wij veranderen de bouw

Langzaamaan gaan we steeds beter beseffen hoe kwetsbaar onze aarde is. Grondstoffen worden schaarser en door grootschalige uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde verder op. Hierdoor komen onze ecosystemen in bedreiging. Bovendien geeft de huidige bouwwereld op dit moment geen goed antwoord op de behoefte van onze maatschappij. Zo bouwen we nog altijd met beton en steen, terwijl juist circulariteit en het verminderen van het energieverbruik maatschappelijke behoeften zijn. Tijd dus voor verandering!

Forest Living zet slimme technologieën, nieuwe producten en werkwijzen in om de productiviteit en het rendement van woningen te verhogen.
Dit zorgt voor betaalbaarheid, nieuwe businessmodellen en mogelijkheden. Door woningen modulair te bouwen en te ‘LEGOliseren’ ontstaan er vele nieuwe opties, verlagen wij de CO2-uitstoot en bieden wij betaalbare woningen. Zo bouwen wij met een eigen constructief bouwelementen modulaire woningen vanuit onze eigen fabriek.

Vier kernactiviteiten

Sinds de industriële revolutie is de bouw nauwelijks veranderd, terwijl de maatschappij dat wel heeft gedaan. Ondanks de vraag vanuit de markt naar een nieuwe manier van bouwen, is het de bouwsector nog niet gelukt om aan deze vraag te voldoen. Betaalbare woningen worden steeds schaarser en nieuwe woningen worden jaarlijks te weinig opgeleverd. Forest is gestart om de bedrijfskolom in de bouw te verkorten en om op een integrale wijze klantspecifieke, energie neutrale woningen te standaardiseren, produceren en automatiseren. Om dat te realiseren richten wij ons op vier kernactiviteiten: ontwerpen, produceren, monteren en remonteren.

Onze uitgangspunten

Houdbaar

Het modulaire bouwelement van Forest is toekomstbestendig en bestaat in de basis uit constructief isolatiemateriaal. Deze bouwelementen hebben een standaard RC-waarde van ten minste 9,2 m²K/W, zonder hiervoor een dikkere wand te gebruiken dan men hedendaags gewend is. Door deze isolerende bouwelementen heeft een Forest-woning nauwelijks energie nodig om op temperatuur te blijven, ook bij een buitentemperatuur van -20°C.

Schaalbaar

Het productieproces voor de bouwelementen is goed op te schalen door slimme standaardisatie en industrialisatie. De elementen zijn zo ontworpen dat ze multifunctioneel zijn en bijna allemaal dezelfde bewerking krijgen. Hierdoor worden huizen klantspecifiek ontworpen, maar gelijktijdig gebouwd uit dezelfde componenten hetgeen resulteert in schaalbaarheid.

Betaalbaar

Door de eenvoud van het bouwelement en het gebruik van dezelfde samenstelling voor zowel vloer, wand als dak kan Forest woningen op een volledig geautomatiseerde wijze produceren. Dit scheelt veel tijd in de productie en montage van de woning. Naast de tijdsbesparing maakt Forest gebruik van minder materiaal, hetgeen de kostprijs ten goede komt.

Aanpasbaar

Door te bouwen met elementen (LEGOlisering) is de woning aanpasbaar naar de toekomst, wat zorgt voor een remontabel geheel. Zo is de woning nu te bouwen, over 50 jaar te demonteren en kan de woning in een geheel nieuwe vorm weer op een andere locatie opgebouwd worden.

Houdbaar
Schaalbaar
Betaalbaar
Aanpasbaar

Modulair en emissieloos bouwen

Forest woningen gaan energie leveren in plaats van verbruiken. Een Forest woning wordt gebouwd vanuit een nieuw, modulair woningbouwconcept waarbij met een constructief isolerend bouwelement met slimme integraties (zoals kabelgoten, elektriciteits- en waterleidingen) een complete woning in één dag geproduceerd kan worden. Naast de unieke, snelle bouwmethode draagt deze woning bij aan een positieve impact op het milieu en de energietransitie, waarbij compleet wordt overgegaan naar hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Zo creëren wij de optimale woonbeleving voor onze klant die tegelijkertijd houdbaar, schaalbaar, betaalbaar en aanpasbaar is.

Circulair bouwen
Energie positief
Klimaat neutraal

Onze partners

Het gaat ons niet om een methode voor de bouw van enkele woningen, maar om woningen die in massa te produceren zijn en over de hele wereld gebouwd kunnen gaan worden. Om ons ultieme doel te bereiken werken wij nauw samen met onze partners:

Samen bouwen wij de wereld van morgen

Ambassadeurschap en medeparticipatie zijn belangrijke factoren voor onze woonbeleving

Forest Living luidt de gong en laat geïnteresseerden
mede-eigenaar worden van haar duurzame startup

Wij zijn een maatschappelijke duurzaam georiënteerde organisatie met een winstoogmerk, gebaseerd op waarde. Om in gezamenlijkheid aan een exponentiële organisatie te bouwen, zijn ambassadeurschap en medeparticipatie belangrijke factoren voor onze woonbeleving van morgen. Om dit te kunnen borgen laten wij een eenieder die hier interesse in heeft investeren en profiteren door middel van ons Forest waardesysteem. Binnen dit waardesysteem is impact het uitgangspunt om samen met onze investeerders, Foresters en onze klanten de wereld van morgen te bouwen.

Door op deze gezamenlijke wijze te bouwen aan een nieuw bedrijf, waarbij waarde boven winst staat, creëren wij de wereld van morgen. Om dit doel optimaal te bereiken en tegelijkertijd aan de marktbehoefte te kunnen voldoen, luidden wij op donderdagavond 11 november vanuit onze nieuwe kantoor- en productielocatie in Wapenveld de gong. Hét officiële teken van onze beursgang op het investeringsplatform van Nxchange. Hierdoor is het voor iedere geïnteresseerde in duurzaamheid, de bouwsector of een milieubewuste toekomst mogelijk om al vanaf € 500,- mede-eigenaar te worden van Forest Living. 

Neem contact op

Heeft u vragen over ons bouwconcept, onze aanpak of werkwijze?
Of wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan een houdbare leefomgeving voor onze aarde, de planten, dieren én natuurlijk de mens? Neem dan gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe u kunt bijdragen om samen de wereld van morgen te bouwen!

to top
Word mede-eigenaar
Draag jouw steentje bij aan een energie en CO2 neutrale toekomst
Investeer in Forest Living