We Can Change
the World Together
Wij bouwen aan een energie en CO2 neutrale wereld door middel van ons ontwikkelde modulaire bouwconcept. Welkom op onze website

Wij veranderen de bouw (website under construction)

Langzaamaan gaan we steeds beter beseffen hoe kwetsbaar onze aarde is. Grondstoffen worden schaarser en door grootschalige uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde verder op. Hierdoor komen onze ecosystemen in bedreiging. Bovendien geeft de huidige bouwwereld op dit moment geen goed antwoord op de behoefte van onze maatschappij. Zo bouwen we nog altijd met beton en steen, terwijl juist circulariteit en het verminderen van het energieverbruik maatschappelijke behoeften zijn. Tijd dus voor verandering!

Forest Living zet slimme technologieën, nieuwe producten en werkwijzen in om de productiviteit en het rendement van woningen te verhogen. Dit zorgt voor betaalbaarheid, nieuwe businessmodellen en mogelijkheden. Door woningen modulair te bouwen en te ‘LEGOliseren’ ontstaan er vele nieuwe opties, verlagen wij de CO2-uitstoot en bieden wij betaalbare woningen.

Vier kernactiviteiten

Sinds de industriële revolutie is de bouw nauwelijks veranderd, terwijl de maatschappij dat wel heeft gedaan. Ondanks de vraag vanuit de markt naar een nieuwe manier van bouwen, is het de bouwsector nog niet gelukt om aan deze vraag te voldoen. Betaalbare woningen worden steeds schaarser en nieuwe woningen worden jaarlijks te weinig opgeleverd. Forest is gestart om de bedrijfskolom in de bouw te verkorten en om op een integrale wijze klantspecifieke, energie neutrale woningen te standaardiseren, produceren en automatiseren. Om dat te realiseren richten wij ons op vier kernactiviteiten: ontwerpen, produceren, monteren en remonteren.

Houdbaar

Het modulaire bouwelement van Forest is toekomstbestendig en bestaat in de basis uit constructief isolatiemateriaal. Deze bouwelementen hebben een standaard RC-waarde van ten minste 9,2 m²K/W, zonder hiervoor een dikkere wand of vloer te gebruiken dan men hedendaags gewend is. Door deze isolerende bouwelementen heeft een Forest-woning nauwelijks energie nodig om op tempratuur te blijven, ook bij een buitentempratuur van -20°C.

Schaalbaar

Het productieproces voor de bouwelementen is goed op te schalen door slimme standaardisatie en industrialisatie. De elementen zijn zo ontworpen dat ze multifunctioneel zijn en bijna allemaal dezelfde bewerking krijgen. Zo blijven de huizen klantspecifiek, maar worden deze gebouwd uit dezelfde componenten hetgeen resulteert in schaalbaarheid.

Betaalbaar

Door de eenvoud van het bouwelement en het gebruik van dezelfde samenstelling voor zowel vloer, wand als dak kan Forest woningen op een volledig geautomatiseerde wijze produceren. Dit scheelt veel tijd in de productie en montage van de woning. Naast de tijdsbesparing maakt Forest gebruik van minder materiaal, hetgeen de kostprijs ten goede komt.

Aanpasbaar

Door te bouwen met elementen (LEGOlisering) is de woning aanpasbaar naar de toekomst, wat zorgt voor een remontabel geheel. Zo is de woning nu te bouwen, over 50 jaar te demonteren en kan de woning in een geheel nieuwe vorm weer op een andere locatie opgebouwd worden.

Houdbaar
Schaalbaar
Betaalbaar
Aanpasbaar

Modulair en emissieloos bouwen

Forest woningen gaan energie leveren in plaats van verbruiken. Een Forest woning wordt gebouwd vanuit een nieuw, modulair woningbouwconcept waarbij met een constructief isolerend bouwelement met slimme integraties (zoals kabelgoten, elektriciteits- en waterleidingen) een complete woning in één dag geproduceerd kan worden. Naast de unieke, snelle bouwmethode draagt deze woning bij aan een positieve impact op het milieu en de energietransitie, waarbij compleet wordt overgegaan naar hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Zo creëren wij de optimale woonbeleving voor onze klant die tegelijkertijd houdbaar, schaalbaar, betaalbaar en aanpasbaar is.

Circulair bouwen
Energie positief
Klimaat neutraal
Subtitle

Samen bouwen wij de wereld van morgen

"Forest Living is opgericht om de wereld energie en CO2 neutraal te maken"

Subtitle

Forest Living

Some description text for this item

Subtitle
Op welke manier denken wij de wereld energie en CO2 neutraal te kunnen maken.

Some description text for this item

Eco Facts

27,000 trees are felled each day for toilet paper.

Eco Facts

Chewing gum will take 5 years to decompose.

Eco Facts

Each ton of aviation fuel is 3.15 tons of CO2.

Eco Facts

1 L of used engine oil can pollute 1 mil L of water.

to top

Momenteel bouwen wij aan deze nieuwe website

Excuses voor het ongemak
Tot binnenkort